Sổ nhật ký, ghi chép có khóa phong cảnh châu Âu

Mã sản phẩm: 17085

235.000₫

Hết hàng

  • THÔNG TIN SẢN PHẨM

 

Bấm LIKE FACEBOOK để được cập nhật nhanh nhất!

 

Sổ nhật ký, ghi chép có khóa phong cảnh châu Âu

 

Kích thước: 20.7*14.8*3.2cm; hộp giấy cứng có khóa số.

 

Sổ nhật ký có khóa độc đáo

Sổ nhật ký có khóa độc đáo

Sổ nhật ký có khóa độc đáo

Sổ nhật ký có khóa độc đáo

Sổ nhật ký có khóa độc đáo

Sổ nhật ký có khóa độc đáo

Sổ nhật ký có khóa độc đáo

Sổ nhật ký có khóa độc đáo

Sổ nhật ký có khóa độc đáo

Sổ nhật ký có khóa độc đáo